Onze mensen

Wim Tfelt is co-voorzitter van Groen KLB

Groen KLB heeft twee voorzitters. Samen met Lynsey Steyaert stuurt Wim de Partij. Hij is de vader van één zoon en is getrouwd met Anne. Hij woont in de Voorstraat in een zelf gerestaureerd huis. Hij is werfleider op grote bouwwerven.

Wim is lid van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.( Gecoro)In die commissie worden dossiers besproken die te maken hebben met ruimte. Verkavelingsplannen, gemeentelijke bouwplannen,kortom alle ruimtelijke problemen in de gemeente kunnen er aan bod komen. Tenminste als er vergaderd wordt. Want Samen beperkt de vergaderingen tot het hoogst nodige. Wat aanleiding geeft tot beslissingen die wrevel opwekken zoals de Koer in Lembeke die als een mislukking mag beschouwd worden.

Wim is ook gangmaker van de actie Trage Weg 25. Die trage weg, tussen Kaprijke en Bentille, tussen de Rinkerstraat en de Voorstraat, is een mooi voorbeeld van een veilige en korte weg voor fietsers en voetgangers. Wim wil die weg weer open. Niet zoals Samen een eindje open, maar helemaal. Groen en Wim blijven ijveren voor de heropening.

Wim wil ook dat het bomenbestand in Kaprijke-Lembeke- Bentille op peil blijft. Te veel bomen langs de openbare weg worden gekapt zonder te herplanten. De Vaartstraat in Lembeke ligt er verweesd bij, op het sportstadion in Kaprijke verdwijnen bomen, op het Plein komt er geen oplossing voor de zieke bomen. Wim weet dat bomen de longen zijn van de gemeenschap. Dus met Groen wil hij meer bomen en minstens compensatie voor de verdwenen bomen. Een nieuw bosje in Kaprijke zou niet misstaan.

Lynsey Steyaert, mede- voorzitter van Groen KLB

Lynsey Steyaert is mede- voorzitter van Groen KLB. Samen met Wim Tfelt stuurt zij de partij. Samen met Wim trekt zij de actie voor de heropening van de Trage Weg 25.
Zij is gehuwd met Bart, heeft twee dochters en geeft les in Gent. Zij woont samen met haar gezin in de Nieuwstraat in Lembeke.

Lynsey is lid van de omgevingsraad van Kaprijke. Milieu, natuur en verkeer zijn haar onderwerpen . Lynsey is zeer geïnteresseerd in de aanleg van fietspaden, niet het minst in haar straat. Maar ook de weg naar school is voor haar een belangrijk punt. Daarnaast staat zij voor meer groen in de gemeente en pleit zij voor energiebesparingen die zouden kunnen gerealiseerd worden in de gemeentelijke gebouwen. Zo betreurt zij samen met Groen dat in het nieuwe ontmoetingscentrum in Kaprijke geen groendak werd geplaatst, geen zonnepanelen zijn voorzien en geen zonneboilers. Een gemiste kans.

De geurhinder in de Nieuwstraat en omgeving leidde er toe dat Lynsey de buren verzamelde om de gemeente op de hoogte te stellen van de leefbaarheidsproblemen in de buurt. Verdere uitbreiding van stallen in de buurt kunnen niet meer.

Lynsey is actief in Abeelkes kermis waar zij samen met haar man een muziekkwis vorm geeft. Tijdens die kermis houdt zij eraan dat de Nieuwstraat een verkeersvrije straat is. Daardoor stimuleert zij de samenhorigheid in de straat.

Lynsey is ook één van de mensen die het zwerfvuil bestrijden. Met haar grijparm zie je ze in grachten en bermen om de straten schoon te houden. Het kadert in haar groene ideeën waarbij zij de persoonlijke inzet belangrijk vindt.