Kaprijke is echt geen groene gemeente

 

 

 

 

bermen spoorwegbedding kunnen natuur zijn. Bomen verdwijnen met bosjes in Kaprijke Luchtvervuiling door megastallen Dorpskernvernieuwing kiest voor kijkgroen Openbare boomgaarden geven belevingsgroen

Het Nieuwsblad meet af en toe de kwaliteit van de gemeenten. 

In de meting die op,5 augustus 2017 gepubliceerd werd, houdt HN rekening met het percentage groene oppervlakte in de gemeente, de nabijheid van 30 ha natuur op wandelafstand en de luchtkwalitei

Voor de oppervlakte natuur krijgt Kaprijke 3 op 10, voor luchtkwaliteit 8 op 10, en voor groen op wandelafstand 5 op 10. Totaalscore 5,3 op 10.

Luchtkwaliteit is zeer afhankelijk van andere factoren dan diegene die een gemeentebestuur kan beïnvloeden. Industrialisering, windrichtingen, nabijheid van grote verkeersaders zijn zo'n elementen.

Als we de groenfactoren in rekening brengen scoort Kaprijke gemiddeld 4 op 10. Bedroevend voor een gemeente die toch een groot boscompex op zijn grondgebied heeft. Maar dat is dan ook het enige groen gebied dat er is. Bij de nieuwe woonwijken werden geen nieuwe natuurgebieden aangelegd of voorzien. 

Het moet gezegd voor oppervlakte natuur is er maar één gemeente die niet gebuisd is. Kaprijke bevindt zich in de middenmoot tussen de bedroevende cijfers.Voor het groen op wandelafstand scoort Kaprijke beneden het gemiddelde. Dat bevestigt wat we hierboven schreven over de nieuwe wijken.

Het is dus tijd om het roer oim te gooien en grotere oppervlakten natuur te voorzien bij de kernen en bij de nieuwe wijken. Een mooie doelstelling voor een nieuw bestuur waarvan wij graag deel ui maken.

Tags: 

Datum agenda: 

maandag, augustus 7, 2017