Groen kLB hekelt besluitvorming rond Rustoord Sint Jozef

Groen KLB hekelt besluitvorming over oud-Rustoord Sint Jozef in Lembeke

Dinsdagnamiddag 17 april zette de OCMW voorzitter van Kaprijke zijn handtekening onder documenten om 36 assistentiewoningen te bouwen op de site van het oud rustoord Sint Jozef in Lembeke.

Groen Kaprijke-Lembeke-Bentille is niet te spreken over de procedure van besluitvorming, de datum  ervan, de aard en de keuze van de ontwikkelaar.

  1. De procedure is een besloten procedure die volgens de voorzitter al vijf jaar loopt. Ongelooflijk dat in die 5 jaar geen enkele inspraak van de bevolking werd gerealiseerd. Een kleine groep OCMW-leden, van de Samen groep beslist over zo’n belangrijk dossier zonder inspraak. Uit ons eigen onderzoek bleek dat 60 % van de ondervraagden voorstander waren van het behoud van de voorgevel omwille van het dorpsgezicht. In tegenstelling met de achterkamertjespolitiek van Samen staat de zogenaamde inspraak over de kapel. Ons voorstel was de kapel in de campus te integreren en de ontwikkelaar de kosten te laten betalen van een integratie in het geheel van de zorgcampus. De vraag blijft ook na deze ondertekening of Monumentenzorg akkoord kan gaan met de voorstellen.
  2. Getuigt het van goed bestuur in het jaar van de verkiezingen zo’n dossier er nog vlug door te sluizen. De OCMW voorzitter ziet in het verzet tegen het voorliggend dossier de hand van de verkiezingen. Deze beslissing is er juist één op de vooravond van de verkiezingen, te realiseren in de volgende drie jaar, dixit de voorzitter.  Wie is hier met verkiezingen bezig? Wie regeert over de verkiezingen heen?
  3. Voor Groen is het belangrijk dat wij ook sociale assistentiewoningen wille voorzien. Woningen dus die betaalbaar zijn voor mensen die het niet zo breed hebben. In het huidige project is daarvoor geen plaats. Voor zover dat we dat kunnen weten. De voorzitter zwaait met het miljoen dat de gemeente zou verdienen in de loop van de jaren. Dat zou best geïnvesteerd worden in het realiseren van een aantal sociale assistentiewoningen. Onze voorstellen om Kaprijkenaren te laten participeren in de financiering van het geheel kunnen in het gekozen concept niet.
  4. Men kiest om met een projectontwikkelaar in zee te gaan die, rekening houdend met de balans van zijn bedrijf, niet in staat is zo’n project te ontwikkelen. Welke redenen kunnen er zijn om dit te doen. De ontwikkelaar is in de streek bekend als telg van een bekende familie die weinig ervaring heeft met dit soort projecten. Het is duidelijk dat achter zijn brede rug een andere partner schuil gaat.

 

  •  

Groen KLB is niet onder de indruk van de promostunt van de OCMW voorzitter in het licht van de verkiezingen.

Groen KLB vindt dat de gemeenteraad die de beslissing moet bekrachtigen het dossier grondig moet bestuderen en de voorzitter moet terug fluiten.

Groen KLB zal in de loop van het dossier er alles aan doen om kritisch toe te kijken en zo nodig bezwaren in te dienen op het ogenblik van de bekendmakingen van o.a. de bouwvergunningen.

Groen KLB heeft de gouverneur en de deputatie op de hoogte gebracht van de bezwaren.

 

Voor Groen KLB

 

Lynsey Steyaert- Wim T’felt-Marianne De Groote en Guido Steenkiste.

Tags: 

Datum agenda: 

maandag, april 23, 2018