Kaprijke, op één na zwakste gemeentebestuur van het Meetjesland

Wij van Groen, medeoprichters van Samen Kaprijke, zijn al enige tijd teleurgesteld over het bestuur van Samen. Wij vinden dat het veel beter kan. Het Nieuwsblad bevestigt dat in zijn finale van de "Strafste Gemeente" .

Kaprijke is de op één na zwakst bestuurde gemeente van het Meetjesland.

De slechtste plaatsen worden behaald op openbaarheid van bestuur ( 2/10), de website ( 5,8/10), wat de gemeente doet voor ondernemers ( 6/10), groen in de gemeente ( 4/10), kosten voor documenten ( 6/10)

Goede scores zijn er voor bibliotheken( 6/10), burgemeesters bereikbaarheid ( 9/10), beltest ( 10/10), toegankelijkheid ( 7,9/10) en belastingen ( 7/10)

 

Totaal 6,37 /10, voorlaatste van de Meetjeslandse klas.

Wij van Groen hebben hier nog veel aan toe te voegen dat zou kunnen verbeteren. Zo zijn er onze voorstellen om de trage wegen in ere te herstellen, de zorg in de gemeente uit te breiden, fietspaden aan te leggen, voetpaden te verbeteren, het Plein in zijn grootsheid te herstellen, lanen en dreven heraan te planten, verenigingen meer te ondersteunen, de inspraak van de bevolking te herwaarderen. Het kan veel beter dan nu.

Dat bewijst nu ook Het Nieuwsblad