Infoblad Kaprijke : de foto's

Ze schitteren alweer in het gemeentelijk informatieblad. Wel 22 keer staan ze welgekleed, lachend of peinzend, vooraan of achteraan op de groepsfoto, om de lotgevallen te vertellen van wat zij als gemeente zien. Ze zijn actief, zo blijkt,als er moet uitgedeeld worden, als er gefeest wordt, als ze planten, als ze kunnen pronken met overbodige geschenkbonnen.( Waarom zou een gemeentebestuur nu geschenkbonnen verkopen? Dat kunnen de handelaars toch wel zelf. En ze hebben op het gemeentehuis toch wel iets anders te doen?) 

Het doet de vraag rijzen waar een gemeentelijk blad in feite toe dient? Worden we geïnformeerd over de keuzes die voorliggen en betrokken bij de antwoorden die gegeven moeten worden? Of zijn we verwikkeld in het politieke spel dat populisme heet en waarbij niet de democratie het middelpunt van het gebeuren is maar het naar zich toe trekken van de macht via allerlei activiteiten waarbij de emotie en de herkenning wordt bespeeld? Wie niet tot de club behoort hoort niet in het infoblad thuis en zoekt het maar uit. Velen voelen zich dan uitgesloten uit de democratie en die doet er dan ook voor velen niet meer toe. 

We vernemen niets over de mening van anderen over wat er met de cultuursubsidies moet gebeuren, over de keuzes tussen het uitbouwen van een rusthuis en/ of een voetbalkantine, over de fouten die begaan zijn bij de aanleg van het Plein in Kaprijke en over de pogingen die ondernomen  zouden kunnen worden om de armoede in Kaprijke aan te pakken. 

Een gemeentelijk blad met veel foto's van burgemeester, schepenen en andere bestuurders geeft geen informatie over wat zij doen maar plaatst hen in het zonnetje. Een voorbode van verkiezingen?