Actueel

fietpaden moeten veiligheid bieden

Wat vooraf ging:

In het voorjaar 2017 organiseerde de Universiteit Antwerpen, samen met CM, Vormingplus en de provincie Oost-Vlaanderen een actie in heel Vlaanderen om,de luchtkwaliteit te meten. Zij bedachten een onderzoeksmethode die niet zo vanzelfsprekend was. 11000 aardbeiplantjes stonden bij particulieren tussen eind maart en eind juni. Van die plantjes werden 5 bladstalen ...

gras als pad

November is de tijd van de herdenking van de gestorvenen. Daar hoort volgens aloude gewoonte een bezoek aan de begraafplaatsen bij waar de geliefden hun laatste rustplaats hebben gevonden. Groene begraafplaatsen bieden rust door de aanplant van bomen, bloemen en struiken. Eeklo heeft een gewone groene begraafplaats en een bomenbegraafplaats waar een aantal bomen werden geplant en de paden en...

In nieuwe wijken snelheid afremmen.

Aflevering 3

Naast onderzoeken is een tweede kernwoord uit het fietsbeleidsplan : wachten.

​Wachten op de realisatie van de route door Kaprijke. We wachten al lang. Te lang op de voltooiing van het traject Kaprijke- Bassevelde. Blijkbaar staat een gebouw in de weg. Blijkbaar is een landbouwer stijfkoppig. Blijkbaar durft ...

Aflevering 2

De verdienste van het plan is dat het er is. Het wijst op een groeiend bewustzijn bij de verantwoordelijken. Wegens het ontbreken van beleid in de voorbije 23 jaar ruikt dit plan naar een verkiezingsstunt.

We stellen vast dat Samen 23 jaar aan het bestuur is en nu pas inziet dat het fietsbeleid er niet is. Vandaar de noodgrepen. Zoals...

In enkele afleveringen bespreken we het fietsbeleidsplan 2017 van de gemeente Kaprijke. 

Dit is de eerste aflevering.


Samen bestuurt 23 jaar de gemeente. In die tijd zijn er enkele investeringen gedaan in de fietsinfrastructuur. Maar van een fietsbeleid was en is er geen sprake.Daarvoor waren de ingrepen te gedeeltelijk (...


Wat er gebeurt: De verkiezingen zijn op komst. Schepen Seels roept zichzelf en enkele getrouwen uit tot een buurtcomité Bosrand dat enkele activiteiten ontplooit zoals deze zomer een BBQ. Met steun van de bedrijven waarbij een aantal leden van het comité en de schepen betrokken zijn en een bevriende firma worden de kosten gedeeld. He tgemeentelijk logo prijkt ook op de...

Wathet OCMW voorstelt: Een partnerschap met de privé die zal instaan voor bouw, financiering en verkoop van assistentiewoningen. Het OCMW krijgt een vergoeding voor de gronden. Kandidaten kunnen projecten indienen, en kwaliteit en beeld zullen doorslaggevend zijn voor de beoordeling. 


Wat wij voorstellen: Wij willen minstens de voorgevel van...

bermen spoorwegbedding kunnen natuur zijn.

 

 

 

 

​ ​ ​ ​ ​

Het Nieuwsblad meet af en toe de kwaliteit van de gemeenten. 

In de meting die op,5 augustus 2017 gepubliceerd werd, houdt HN rekening met het percentage groene oppervlakte in de gemeente, de nabijheid van 30 ha natuur op wandelafstand en de luchtkwalitei

Voor de oppervlakte natuur krijgt Kaprijke 3 op 10,...

Open VLD klopt zich in zijn laatste publicatie op de borst. Projecten zijn gerealiseerd en staan op stapel om de verkeersveiligheid te verhogen. Wij zijn de...

Op vrijdag 5 mei werden in het Kaprijks stadhuis de Groene Pluimen 2017 uitgereikt. De plaatselijke afdeling van Groen had volksvertegenwoordiger Stefaan Van Hecke uitgenodigd om de pluimen aan de laureaten te overhandigen. Voor de zorgsector kregen "De Grasduikers" een Groene pluim. " De Grasduikers" zijn een G-voetbalclub met spelers met een beperking, die opereren van op de...

Pagina's