Actueel

Groen KLB hekelt besluitvorming over oud-Rustoord Sint Jozef in Lembeke

Dinsdagnamiddag 17 april zette de OCMW voorzitter van Kaprijke zijn handtekening onder documenten om 36 assistentiewoningen te bouwen op de site van het oud rustoord Sint Jozef in Lembeke.

Groen Kaprijke-Lembeke-Bentille is niet te spreken over de procedure van besluitvorming, de datum  ervan, de...

HET GROTE PROBLEEM MET SAMEN IS EEN GEBREK AAN VISIE  EN HET ONTBREKEN VAN DAADKRACHT  OP BELANGRIJKE TERREINEN. DAAROM DOEN WIJ IN VOLGENDE BIJDRAGEN DE VISIE VAN GROEN OP EEN AANTAL ONDERWERPEN UIT DE DOEKEN. Duurzame energie als hefboom voor klimaatbeleid...
openbaar groen
  Het grote probleem met Samen is een gebrek aan visie  en het ontbreken van daadkracht  op belangrijke terreinen. Daarom doen wij in volgende bijdragen de visie van Groen op een aantal onderwerpen uit de doeken. Natuurontwikkeling in woonzones ...

Groen wil kwaliteit in plaats van kwantiteit en wil onze veestapel verkleinen. Veel vlees eten is niet gezond en...

bomen sneuvelen

​ ​ ​

Samen laat zich niet veel aan bomen gelegen liggen. Dat is bekend.

Zo is de handhaving van de verplichting nieuwe bomen te planten als er gekapt worden nog altijd een groot probleem.

De Vaartstraat in Lembeke blijft boomloos achter na de kap. 

Maar ook in werken die worden uitgevoerd, verkavelingen die worden gepland, sneuvelen nog altijd ...

Het gemeentebestuur van Kaprijke, Samen dus, heeft plannen om de kloosterkapel van het voormalig rustoord Sint Jozef in Lembeke om te vormen tot een multifunctionele ontmoetingsruimte.

Daarbij laat men weten dat het oude klooster zal verdwijnen. Voor de invulling van de kapel zal men luisteren naar het verenigingsleven.

De...

fietpaden moeten veiligheid bieden

Wat vooraf ging:

In het voorjaar 2017 organiseerde de Universiteit Antwerpen, samen met CM, Vormingplus en de provincie Oost-Vlaanderen een actie in heel Vlaanderen om,de luchtkwaliteit te meten. Zij bedachten een onderzoeksmethode die niet zo vanzelfsprekend was. 11000 aardbeiplantjes stonden bij particulieren tussen eind maart en eind juni. Van die plantjes werden 5 bladstalen ...

gras als pad

November is de tijd van de herdenking van de gestorvenen. Daar hoort volgens aloude gewoonte een bezoek aan de begraafplaatsen bij waar de geliefden hun laatste rustplaats hebben gevonden. Groene begraafplaatsen bieden rust door de aanplant van bomen, bloemen en struiken. Eeklo heeft een gewone groene begraafplaats en een bomenbegraafplaats waar een aantal bomen werden geplant en de paden en...

In nieuwe wijken snelheid afremmen.

Aflevering 3

Naast onderzoeken is een tweede kernwoord uit het fietsbeleidsplan : wachten.

​Wachten op de realisatie van de route door Kaprijke. We wachten al lang. Te lang op de voltooiing van het traject Kaprijke- Bassevelde. Blijkbaar staat een gebouw in de weg. Blijkbaar is een landbouwer stijfkoppig. Blijkbaar durft ...

Aflevering 2

De verdienste van het plan is dat het er is. Het wijst op een groeiend bewustzijn bij de verantwoordelijken. Wegens het ontbreken van beleid in de voorbije 23 jaar ruikt dit plan naar een verkiezingsstunt.

We stellen vast dat Samen 23 jaar aan het bestuur is en nu pas inziet dat het fietsbeleid er niet is. Vandaar de noodgrepen. Zoals...

Pagina's