Trage wegen Lembeke

De trage wegen in Lembeke wachten op uitvoering. De actieplannen zijn opgemaakt, enkel moet de gemeente nu in gang schieten. Nu de zomer weer nadert is dit een geschikt actiepunt. En als de gemeente echt fietsgemeente wil worden zal er wel iets moeten gebeuren.

Op het kaartje geven we enkele van de tientallen wegen en wegels die verbeterd, aangepast, aangelegd of in ere hersteld kunnen worden.

Bevoegdheden: 

Bevoegdheden

Groen KLB zet campagne trage wegen in hogere versnelling
Trage wegen zijn schitterende voet- en fietspaden. De verkeersveiligheid vergroot erdoor en ze zetten mensen aan tot fietsen en wandelen.

Actueel

Groen KLB hekelt besluitvorming over oud-Rustoord Sint Jozef in Lembeke

Dinsdagnamiddag 17 april zette de OCMW voorzitter van Kaprijke zijn handtekening onder documenten om 36 assistentiewoningen te bouwen op de site van het oud rustoord Sint Jozef in Lembeke.

Groen Kaprijke-Lembeke-Bentille is niet te spreken over de procedure van besluitvorming, de datum  ervan, de...

HET GROTE PROBLEEM MET SAMEN IS EEN GEBREK AAN VISIE  EN HET ONTBREKEN VAN DAADKRACHT  OP BELANGRIJKE TERREINEN. DAAROM DOEN WIJ IN VOLGENDE BIJDRAGEN DE VISIE VAN GROEN OP EEN AANTAL ONDERWERPEN UIT DE DOEKEN. Duurzame energie als hefboom voor klimaatbeleid...
openbaar groen
  Het grote probleem met Samen is een gebrek aan visie  en het ontbreken van daadkracht  op belangrijke terreinen. Daarom doen wij in volgende bijdragen de visie van Groen op een aantal onderwerpen uit de doeken. Natuurontwikkeling in woonzones ...