Trage wegen Lembeke

De trage wegen in Lembeke wachten op uitvoering. De actieplannen zijn opgemaakt, enkel moet de gemeente nu in gang schieten. Nu de zomer weer nadert is dit een geschikt actiepunt. En als de gemeente echt fietsgemeente wil worden zal er wel iets moeten gebeuren.

Op het kaartje geven we enkele van de tientallen wegen en wegels die verbeterd, aangepast, aangelegd of in ere hersteld kunnen worden.

Bevoegdheden: 

Bevoegdheden

Groen KLB zet campagne trage wegen in hogere versnelling
Trage wegen zijn schitterende voet- en fietspaden. De verkeersveiligheid vergroot erdoor en ze zetten mensen aan tot fietsen en wandelen.

Actueel

bermen spoorwegbedding kunnen natuur zijn.

 

 

 

 

​ ​ ​ ​ ​

Het Nieuwsblad meet af en toe de kwaliteit van de gemeenten. 

In de meting die op,5 augustus 2017 gepubliceerd werd, houdt HN rekening met het percentage groene oppervlakte in de gemeente, de nabijheid van 30 ha natuur op wandelafstand en de luchtkwalitei

Voor de oppervlakte natuur krijgt Kaprijke 3 op 10,...

Open VLD klopt zich in zijn laatste publicatie op de borst. Projecten zijn gerealiseerd en staan op stapel om de verkeersveiligheid te verhogen. Wij zijn de...

Op vrijdag 5 mei werden in het Kaprijks stadhuis de Groene Pluimen 2017 uitgereikt. De plaatselijke afdeling van Groen had volksvertegenwoordiger Stefaan Van Hecke uitgenodigd om de pluimen aan de laureaten te overhandigen. Voor de zorgsector kregen "De Grasduikers" een Groene pluim. " De Grasduikers" zijn een G-voetbalclub met spelers met een beperking, die opereren van op de...