Trage wegen Lembeke

De trage wegen in Lembeke wachten op uitvoering. De actieplannen zijn opgemaakt, enkel moet de gemeente nu in gang schieten. Nu de zomer weer nadert is dit een geschikt actiepunt. En als de gemeente echt fietsgemeente wil worden zal er wel iets moeten gebeuren.

Op het kaartje geven we enkele van de tientallen wegen en wegels die verbeterd, aangepast, aangelegd of in ere hersteld kunnen worden.

Bevoegdheden: 

Bevoegdheden

Groen KLB zet campagne trage wegen in hogere versnelling
Trage wegen zijn schitterende voet- en fietspaden. De verkeersveiligheid vergroot erdoor en ze zetten mensen aan tot fietsen en wandelen.

Actueel

Groen wil kwaliteit in plaats van kwantiteit en wil onze veestapel verkleinen. Veel vlees eten is niet gezond en...

bomen sneuvelen

​ ​ ​

Samen laat zich niet veel aan bomen gelegen liggen. Dat is bekend.

Zo is de handhaving van de verplichting nieuwe bomen te planten als er gekapt worden nog altijd een groot probleem.

De Vaartstraat in Lembeke blijft boomloos achter na de kap. 

Maar ook in werken die worden uitgevoerd, verkavelingen die worden gepland, sneuvelen nog altijd ...

Het gemeentebestuur van Kaprijke, Samen dus, heeft plannen om de kloosterkapel van het voormalig rustoord Sint Jozef in Lembeke om te vormen tot een multifunctionele ontmoetingsruimte.

Daarbij laat men weten dat het oude klooster zal verdwijnen. Voor de invulling van de kapel zal men luisteren naar het verenigingsleven.

De...